SKT Media Malaysia Movie produce & distribute

A+ A A-

SEVENTH 守夜

SEVENTH
守夜

Director : Ryon Lee
Producer : Aron Koh
Script-writers : Ryon Lee, JY Teng, Eden Wan, Rorn Lew
Starring : Mindee Ong, Gino, Teddy Chin, Kim Thian

导演 : 李勇昌
监制 : 许康文
编剧 : 李勇昌、丁仕昀、尹文釬、刘谨慷
主演 : 王欣、Gino、陈立谦、邓绣金

阴魂不散,不是因为解不开的怨气,而是化不开的爱意…千万编剧李勇昌用灵异诠释永恒的爱。

 

 
boutique